At handle med os.

_____________________________________________________________________

Hvis du bestemmer dig for at bruge os til et stykke arbejde, kan vi tilbyde arbejdet udført på forskellige måder:

Som tilbudsarbejde med fast pris og nøje beskrivelse af det udførte arbejde.

Som prisoverslag ( kan max. svinge 15 % til hver side ).

Eller som regningsarbejde. Forbrug dokumenteret på regning.

Hovedentreprise. Vi kan udføre byggeopgaver som hovedentreprenør, hvor vi benytter vore egne stabile

samarbejdspartnere inden for vvs, el, mure, mv. og påtager os den overordnede koordinering af byggeriet.

Fagentreprise. Eller i fagentreprise gerne i samarbejde med andre håndværkere valgt af bygherre.

 

Alt arbejde udføres i henhold til AB92 som er gældende regler for udbud og handel med håndsværksmæssige leverancer.